Czym jest automatyzacja w przemyśle i jakie przynosi korzyści?

Automatyzacja to nic innego jak sterowanie maszynami oraz procesami odbywające się przez niezależne systemy przy pomocy różnych technologii opartych na robotyce czy też oprogramowaniach komputerowych. Celem wdrażania przez przemysł automatyzacji jest zwiększenie produktywności oraz zmniejszenie kosztów pracy.

Automatyka przemysłowa wykorzystuje różnego rodzaju przemysłowe urzadzenia komunikacyjne, między innymi takie jak:
– PAC – programowalne sterowniki automatyczne,
– PLC – programowalne sterowniki logiczne,

Zalety jakie przynosi automatyka przemysłowa

Najważniejszą z nich jest obniżenie kosztów operacyjnych, czyli eliminacja kosztów opieki zdrowotnej oraz płatnych urlopów, a także innych kosztów związanych z samym operatorem maszyny. Ponadto automatyzacja nie wymaga żadnych świadczeń pracowniczych (premii, ubezpieczeń emerytalnych itp.). Ważną zaletą jest także oszczędność miesięcznych wynagrodzeń. Chociaż na początku wiąże się to z wysokimi kosztami na końcu oszczędza dużo dla firmy, gdyż jeżeli dojdzie do konieczności naprawy systemu automatyki będą potrzebni tylko inżynierowie komputerowi.

Wydajność

Bardzo dużo firm zatrudnia pracowników produkcyjnych, którzy często pracują na trzy zmiany przez maksymalną liczbę godzin, jednak na czas konserwacji zakład i tak musi być zamknięty. Wprowadzenie automatyki przemysłowej umożliwi prowadzenie zakładu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu W rezultacie uzyskamy większą wydajność oraz produktywność całej firmy.

Jakość

Automatyzacja eliminuje wiele błędów związanych z człowiekiem, a w przeciwieństwie do ludzi roboty nie odczuwają zmęczenia, czego skutkiem staje się wytwarzanie produktów o takiej samej jakości w krótszym czasie.

Elastyczność

Gdy naszym celem jest dodanie nowego zadania do linii montażowej, wymagane jest przeszkolenie człowieka w tym zakresie, natomiast roboty zaprogramowane mogą być do dowolnego zadania, co skraca czas, a sam proces produkcji staje się bardziej elastyczny.

Dokładność informacji

Automatyczne gromadzenie danych pozwala na zbieranie kluczowych informacji produkcyjnych, poprawienie ich dokładności oraz zmniejszenie kosztów ich gromadzenia. Zapewnia to także fakty umożliwiające szybsze podejmowanie decyzji, zmniejszenie ilości odpadów oraz łatwiejsze usprawnianie procesów.

Zwiększenie bezpieczeństwa

Automatyka przemysłowa może sprawić, że linia produkcyjna stanie się bardziej bezpieczna dla pracowników, gdyż roboty mogą zostać wdrożone do pracy w niebezpiecznych warunkach oraz tam, gdzie nie można byłoby posłać człowieka.

Podsumowanie

Dzięki automatyzacji przemysłowej w przemyśle fabryka przyszłości stanie się bardziej efektywna podczas wykorzystywania surowców, energii czy też zasobów ludzkich. Wbrew ogólnemu przekonaniu dotychczasowe doświadczenia ukazały, iż automatyzacja nie wpłynie i nie spowoduje masowego bezrobocia, a wręcz przeciwnie masowe wdrażanie robotów stworzy nowe miejsca pracy. Roboty, a także ludzie będą ze sobą współpracować, co w rezultacie stworzy wydajniejsza przestrzeń roboczą.

W kategorii: Przemysł